Kazimierz Prószyński

Ur. 4 kwietnia 1875 w Warszawie, zm. 13 marca 1945 w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen.

Wynalazca, konstruktor kamer filmowych i aparatów kinematograficznych. Twórca pleografu, biopleografu i aeroskopu. Syn Konrada Prószyńskiego (Promyka).


W tej chwili więcej informacji o Kazimierzu Prószyńskim można znależć pod następującymi adresami:


Profesor Władysław Jewsiewicki, filmoznawca specjalizujący się m.in. w historii początków kina, napisał książkę pt.: Kazimierz Prószyński (Interpress, 1974). Książkę tę (skan z oryginału, PDF, 19 MB) można:

  • przeczytać online, klikając ten link
  • lub pobrać w postaci zzipowanej, klikając ten link.
powiększ

Kazimierz Prószyński latem 1907 (fragment zdjęcia wszystkich dzieci Promyka)


Kazimierz Prószyński latem 1907 (fragment innego zdjęcia wszystkich dzieci Promyka)


Kazimierz Prószyński


Kazimierz Prószyński
z ekspedytorem uniwersalnym
w 1895


Kazimierz Prószyński


Kazimierz Prószyński w pracowni firmy Cherry Kearton Ltd w Londynie w 1913 podczas próby żarówki oświetleniowej do aparatu "Oko"


Kazimierz Prószyński w 1939×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen